Coaching

tel: 023-5259454

          e-mail: marianne@mariannedebruijn.nl

 

 

Start
Supervisie
Coaching
Intervisie
Reintegratie
Werkwijze
Profiel
trainingsacteur
Favorieten

Coaching

Coaching is een vorm van opleiding gericht op doelmatiger handelen in het werk en is vooral geschikt voor mensen met een nieuwe functie, nieuwe taken, nieuwe werkwijzen, momenten van keuzes.

Coaching wordt individueel gegeven. Over het aantal en de frequentie van de bijeenkomsten worden afspraken gemaakt. We zoeken naar oplossingen die goed uitvoerbaar zijn.