Reintegratie

tel: 023-5259454

          e-mail: marianne@mariannedebruijn.nl

 

 

Start
Supervisie
Coaching
Intervisie
Reintegratie
Werkwijze
Profiel
trainingsacteur
Favorieten

Re´ntegratie na ziekte

Een opleidingstraject gericht op re´ntegratie zal afhankelijk van de situatie en de betrokken persoon een meer supervisorisch of een meer coachend karakter hebben.

Een re´ntegratietraject zal vaak starten met een paar bijeenkomsten eens per week voordat de betrokkene het werk hervat, daarna eens in de veertien dagen. Doel is de betrokkene te leren de werksituatie en het eigen handelen te analyseren en waar nodig nieuwe oplossingen te zoeken.