Intervisie

tel: 023-5259454

          e-mail: marianne@mariannedebruijn.nl

 

 

Start
Supervisie
Coaching
Intervisie
Reintegratie
Werkwijze
Profiel
trainingsacteur
Favorieten

Intervisie

Intervisie is een vorm van onderlinge deskundigheidsbevordering tussen collega’s en teamleden gericht op het kijken naar het eigen handelen. Als intervisie een nieuwe werkvorm is in een instelling of als er veel wisselingen in een team hebben plaatsgevonden is het goed dit de eerste tijd onder begeleiding te laten plaatsvinden om de groep op gang te helpen met deze specifieke werkvorm.